AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Quy luật giá trị có yêu cầu gì? 3 tác động của quy luật giá trị?
   

  Lời giải tham khảo:

  Yêu cầu của QLGT: Việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở hao phí lao động sản xuất cần thiết.

  3 tác động của QLGT:

  • Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
  • Kích thích cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất, tăng năng suất lao động, thúc đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển.
  • Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa người sản xuất hàng hóa thành người giàu, người nghèo.
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>