AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Vì sao hàng hóa lại có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng?
   

  Lời giải tham khảo:

  • Sở dĩ hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị vì lao động sản xuất hàng hóa có 2 mặt: vừa là lao động cụ thể vừa là lao động trừu tượng, trong đó lao động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng còn lao động trừu tượng tạo ra giá trị.
  • Lao động cụ thể là lao động có ích dưới 1 hình thức, nghề nghiệp chuyên môn nhất định.
  • Lao động trừu tượng là sự tiêu hao sức lao động về thần kinh, cơ bắp của người sản xuất hàng hóa nói chung khi đã gạt bỏ những hình thức cụ thể của nó.
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>