AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Tại sao nói tiền là hàng hóa đặc biệt, các chức năng của tiền?

    Lời giải tham khảo:

    Tiền là hàng hóa đặc biệt vì: nó được tách ra khỏi thế giới hàng hóa, đóng vai trò là vật ngang giá chung thống nhất cho các hàng hóa khác, nó thể hiện lao động sản xuất và biểu hiện quan hệ giữa những người sản xuất hàng hóa.

    * Các chức năng của tiền:

    • Phương tiện lưu thông.
    • Thước đo giá trị.
    • Phương tiện cất trữ.
    • Phương tiện thanh toán.
    • Tiền tệ thế giới
    ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>