YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện ra đời và đặc trưng của sản xuất hàng hóa?

  Lời giải tham khảo:

  Điều kiện ra đời:

  • Phân công lao động xã hội.
  • Sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế của những người sản xuất.

  Đặc trưng:

  • Sản phẩm sản xuất ra để bán, để trao đổi trên thị trường.
  • Lao động của người sản xuất hàng hóa vừa là lao động xã hội vừa là lao động tư nhân.
  • Mục đích của nền sản xuất hàng hóa là giá trị, lợi nhuận
  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA