YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  My math teacher is the one who is the most _____ of the staff in the school.

  • A. respectable
  • B. respected
  • C. respective
  • D. respectful

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Respected (a) : được tôn trọng

  Respectable (a) : đáng trọng, đáng kinh

  Respective (a) : thuộc về, riêng từng, tương ứng

  Respectful (a) : tỏ vẻ tôn trọng , tỏ vẻ tôn kính

  Dịch: Giáo viên dạy toán của tôi là người đáng kính nhất trong các nhân viên ở trường.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81696

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON