YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hòa với w = 10\(\sqrt 2 \)rad/s. Chon gốc thời gian t = 0 lúc vật có ly độ x = 2\(\sqrt 3 \)cm và đang đi về vị trí cân bằng với vận tốc 0,2\(\sqrt 2 \)m/s theo chiều dương. Phương trình dao động của quả cầu có dạng 

  • A.  x = 4cos(10\(\sqrt 2 \)t + p/6)cm.        
  • B. x = 4cos(10\(\sqrt 2 \)t + 2p/3)cm.      
  • C.  x = 4cos(10\(\sqrt 2 \)t - p/6)cm.          
  • D. x = 4cos(10\(\sqrt 2 \)t + p/3)cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 81913

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON