YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một trong những nguyên tắc hoạt động quốc phòng và bảo vệ an ninh quốc gia là: 

  • A. Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc
  • B. Tăng cường quốc phòng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc
  • C. Phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị trong nước
  • D. Bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27174

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON