ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:

  Các ứng cử viên được … giới thiệu về cơ sở nơi công tác hay cư trú để lấy ý kiến của Hội nghị cử tri trước khi lập danh sách ứng cử viên chính thức.

  • A. Đảng Cộng sản Việt Nam
  • B. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  • C. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
  • D. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27177

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì môn GDCD

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON