YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một quần thể sinh vật ngẫu phối đang chịu tác động của chọn lọc tự nhiên, có cấu trúc di truyền ở các thế hệ như sau:

  • A. \(P:0,25AA + 0,50Aa + 0,25aa = 1\)
  • B. \(F1:0,20AA + 0,44Aa + 0,36aa = 1\)
  • C. \(F2:0,16AA + 0,38Aa + 0,46aa = 1\)
  • D. \(F3:0,09AA + 0,21Aa + 0,70aa = 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON