AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 15cm trở ra đến 40cm. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

  • A.  Không mắt tật gì.
  • B.  Mắt tật cận thị.
  • C.  Mắt tật viễn thị.
  • D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 15cm trở ra đến 40cm
  • Nên người này  có khả năng nhìn rõ các vật ở gần mà không nhìn rõ các vật ở xa
  • nên chọn B  Mắt tật cận thị.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>