AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Một người có khả năng nhìn rõ các vật nằm trước mắt từ 25cm trở ra. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?

  • A.  Không mắt tật gì.
  • B. Mắt tật cận thị.
  • C. Mắt tật viễn thị.
  • D.  Cả ba câu A, B, C đều sai.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  mắt người bình thường có thể nhìn rõ các vật ở gần và các vật ở xa vô cùng

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA