YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biết tiêu cự của kính cận bằng khỏang cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt. Thấu kính nào trong số bốn thấu kính dưới đây có thể làm kính cận ?

  • A. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 5 cm.
  • B.  Thấu kính phân kì có tiêu cự 5 cm.
  • C. Thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.
  • D.  Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vì kính cận là thấu kính phân kỳ, và khỏang cách từ mắt đến điểm cực viễn của mắt không thể bằng 5cm

  Nên ta chọn D:Thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4082

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON