ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 25000 vòng, cuộn thứ cấp có 500 vòng. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp là 50000V.

  a, Tính hiệu điện thế ở hai đầu cuộn thứ cấp?

  b, Máy biến áp này là máy tăng thế hay hạ thế? Vì sao?

  Lời giải tham khảo:

  a. Ta có: N2 = 500 vòng,  N1 = 25 000 vòng.

  U1 = 50 000 V

     \( \Rightarrow \frac{{{n_1}}}{{{n_2}}} = \frac{{{U_1}}}{{{U_2}}}\)

  =>  \({U_2} = \frac{{{U_1}.{n_2}}}{{{n_1}}} = \frac{{50000.500}}{{25000}} = 1000(V)\)

  b. Nhận xét : Máy biến thế trên là máy hạ thế vì U1>U2

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65155

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF