YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một khung dây dẫn hình vuông có dòng điện chạy qua được đặt trong từ trường của nam châm. Lực từ sẽ làm cho khung dây quay khi: 

  • A. Mặt phẳng khung đặt vuông góc với các đường sức từ. 
  • B. Mặt phẳng khung đặt không song song với các đường sức từ.
  • C. Mặt phẳng khung đặt không vuông góc với các đường sức từ. 
  • D. Mặt phẳng khung đặt song song với các đường sức từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Chỉ cần khung dây đặt không vuông góc với đường sức từ thì lực điện từ tác dụng lên khung dây sẽ làm khung dây quay.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124701

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON