YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Muốn xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố nào?

  • A. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của dây.
  • B. Chiều của đường sức từ và cường độ lực điện từ tại điểm đó.
  • C. Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó.
  • D. Chiều và cường độ của dòng điện, chiều và cường độ của lực từ tại điểm đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muốn xác định được chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt tại một điểm trong từ trường thì cần phải biết những yếu tố:

  Chiều của dòng điện và chiều của đường sức từ tại điểm đó.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6773

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON