YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng như thế nào?

  • A. Cùng hướng với dòng điện.
  • B. Cùng hướng với đường sức từ
  • C. Vuông góc với cả dây dẫn và đường sức từ.
  • D. Không có lực điện từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua được đặt song song với các đường sức từ thì lực điện từ có hướng:

  D. Không có lực điện từ.

  vì:Dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường và không song song với đường sức từ thì chịu tác dụng của lực điện từ.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 6775

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON