YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định: 

  • A. Chiều của lực điện từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn có dòng điện đặt trong từ trường. 
  • B. Chiều dòng điện chạy trong ống dây.
  • C. Chiều đường sức từ của thanh nam châm.  
  • D. Chiều đường sức từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Qui tắc bàn tay trái dùng để xác định chiều của lực điện từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có dòng điện chạy qua đặt trong từ trường.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 124700

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON