YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chiều của lực điện từ tác dụng lên dây dẫn phụ thuộc vào: 

  • A. Chiều của dòng điện qua dây dẫn. 
  • B. Chiều đường sức từ qua dây dẫn.
  • C. Chiều chuyển động của dây dẫn. 
  • D. Chiều của dòng điện trong dây dẫn và chiều của đường sức từ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Vì chiều của lực từ phụ thuộc vào chiều của dòng điện và đường sức từ.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 124699

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON