ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Một hình nón có bán kính đáy là \(5cm\), đường sinh bằng \(13cm\). Thể tích hình nón đã cho là:

  • A. \(50 \pi (cm^3)\)
  • B. \(100 \pi (cm^3)\)
  • C. \(200 \pi (cm^3)\)
  • D. \(150 \pi (cm^3)\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng Pitago ta suy ra được đường cao hạ từ đỉnh đến đáy của hình nón là: \(h=\sqrt{13^2-5^2}=12cm\)

  Vậy thể tích hình chóp là \(V=\frac{1}{3}\pi R^2.h=\frac{1}{3}.\pi.5^2.12=100 \pi (cm^3)\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1230

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1