YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một hình nón có bán kính đáy là \(5cm\), đường sinh bằng \(13cm\). Thể tích hình nón đã cho là:

  • A. \(50 \pi (cm^3)\)
  • B. \(100 \pi (cm^3)\)
  • C. \(200 \pi (cm^3)\)
  • D. \(150 \pi (cm^3)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dùng Pitago ta suy ra được đường cao hạ từ đỉnh đến đáy của hình nón là: \(h=\sqrt{13^2-5^2}=12cm\)

  Vậy thể tích hình chóp là \(V=\frac{1}{3}\pi R^2.h=\frac{1}{3}.\pi.5^2.12=100 \pi (cm^3)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1230

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON