AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Diện tích xung quanh của hình nón cụt có bán kính đáy lớn đáy nhỏ lần lượt là \(15cm, 8cm\) và có đường sinh bằng \(10cm\) là:

  • A. \(70\pi (cm^2)\)
  • B. \(230\pi (cm^2)\)
  • C. \(12\pi (cm^2)\)
  • D. \(1200\pi (cm^2)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(S_{xq}=\pi(R+r)l=\pi(15+8).10=230\pi (cm^2)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>