AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình vẽ:

  Cho biết \(OB=6cm, AB=10cm\). Thể tích của hình nón trên là:

  • A. \(96 \pi(cm^3)\)
  • B. \(86 \pi(cm^3)\)
  • C. \(76 \pi(cm^3)\)
  • D. \(66 \pi(cm^3)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Bằng định lí Pytago, ta suy ra được \(OA=\sqrt{AB^2-OB^2}=8cm\)

  Vậy \(V=\frac{1}{3}.OA.\pi.OB^2=\frac{1}{3}.8.6^2.\pi=96 \pi(cm^3)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>