AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một đường tròn tâm O có chu vi là \(18\pi\), cung AB trên đường tròn có độ dài là \(6\pi\) .Tính góc \(\widehat{AOB}\)

   

  • A. \(\widehat{AOB}=90^0\)
  • B. \(\widehat{AOB}=150^0\)
  • C. \(\widehat{AOB}=60^0\)
  • D. \(\widehat{AOB}=120^0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chu vi hình tròn là \(18\pi\) nên \(18\pi=2\pi R\Rightarrow R=9\)

  Cung AB trên đường tròn có độ dài là \(6\pi\) nên ta có \(6\pi=\frac{\pi.9.n}{180}\Rightarrow n=120\)

  Do đó \(\widehat{AOB}=120^0\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>