AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau lớn hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh sau cho bán kính là 0,75m, bánh trước có bán kính là 0,5m. Hỏi nếu máy kéo đi được 471m thì bánh sau và bánh trước lăn được số vòng lần lượt là bao nhiêu? (Biết \(\pi\approx 3,14\))

  • A. 100 vòng và 150 vòng
  • B. 120 vòng và 140 vòng
  • C. 100 vòng và 120 vòng
  • D. 120 vòng và 150 vòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chu vi bánh sau là: \(C=2\pi 0,75=4,71(m)\)

  Chu vi bánh trước là:  \(C=2\pi 0,5=3,14(m)\)

  Cứ một vòng, bánh sau đi được 4,71(m), bánh trước đi được 3,14(m)

  Do đó, sau 471m, số vòng bánh sau đi được là \(\frac{471}{4,71}=100\) (vòng)

  số vòng bánh trước đi được là \(\frac{471}{4,14}=150\) (vòng)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>