• Câu hỏi:

  Độ dài cung 300 của đường tròn đường kính 10m là: 

   

  • A. \(\frac{5}{6} m^2\)
  • B. \(\frac{5\pi}{6} m\)
  • C. \(\frac{5\pi}{6} cm\)
  • D. \(\frac{5\pi}{3} m\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Bán kính đường tròn là \(R=\frac{10}{2}=5(m)\)

  Áp dụng công thức tính độ dài cung tròn ta có: \(l=\frac{\pi.R.30}{180}=\frac{\pi.5.30}{180}=\frac{5\pi}{6}(m)\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC