YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một đoạn mạch điện gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,5/π (H) mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50√3 W. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều thì dòng điện trong mạch có biểu thức là i = 2cos(100πt + π/3) A . Biểu thức nào sau đây là của điện áp hai đầu đoạn mạch? 

  • A.

   u = 200cos(100πt+ π/6) V.           

  • B. u = 200cos(100πt+ π/2) V.
  • C. u = 100√2cos(100πt+ π/2) V.               
  • D. u = 200cos(100πt+ π/3) V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80365

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON