• Câu hỏi:

  Một cái thang dài 4m, đặt dựa vào tường, góc giữa thang và mặt đất là 600. Khi đó khoảng cách giữa chân thang đến tường bằng:

  • A. 2m
  • B. \(2\sqrt 3 \) m
  • C. \(4\sqrt 3 \) m
  • D. \(\frac{4}{{\sqrt 3 }}\) m

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC