AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đâu là khẳng định sai trong các khẳng định sau:

  • A. sin650 = cos250
  • B. sin250 < sin700
  • C. tan300 = cos300
  • D. cos600 > cos700

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khẳng định sai là tan300 = cos300

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>