• Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 4cm, AC = 3cm. Độ dài đường cao ứng với cạnh BC bằng:

  • A. 2,4cm
  • B. 5cm
  • C. 9,6cm
  • D. 4,8cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kẻ đường cao AH

  Áp dụng định lí Pytago vào tam giác ABC vuông tại A ta có: \(BC = \sqrt {A{B^2} + A{C^2}}  = \sqrt {{4^2} + {3^2}}  = \sqrt {25}  = 5\,\,\left( {cm} \right)\)

  Tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH có:

  \(AH.BC = AB.AC \Leftrightarrow AH = \frac{{AB.AC}}{{BC}} = \frac{{4.3}}{5} = \frac{{12}}{5} = 2,4\,\,\left( {cm} \right)\)

   

   

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC