ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Mâu thuẫn gay gắt nhất trong xã hội Ấn Độ từ giữa thế kỉ XIX là

  • A. Giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân phương Tây
  • B. Giữa nhân dân Ấn Độ với thực dân Anh
  • C. Giữa công nhân với tư sản
  • D. Giữa nông dân với phong kiến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B (Sgk 11 trang 9)

  Giữa thế kỉ XIX, tư những chính sách cai trị của thực dân Anh về kinh tế và chính trị - xã hội đã làm cho mâu thuân giữa nhân dân Ấn Độ và thực dân Anh trở thành mâu thuẫn gay gắt nhất. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh đã nổ ra.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32294

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON