ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cuộc khởi nghĩa nào sau đây của nhân dân Campuchia diễn ra dưới sự lãnh đạo của một nhà sư?

  • A. Khởi nghĩa Phacađuốc
  • B. Khởi nghĩa của Pucombô
  • C. Khởi nghĩa của A-cha-xoa
  • D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B (Sgk 11 trang 23)

  Pu-côm-bô là một nhà sư uy tín trong nhân dân từng lánh nạn ở Nam Lào trong 17 năm. Năm 1866, ông phát động cuộc khởi nghĩa chống Pháp và lập căn cứ ở Tây Ninh…. Khi lực lượng lớn mạnh, Pu-côm-bô tiến quân về nước, kiếm soát Pa-man, tấn công U-đông (17-12-1866). Nhân dân Việt Nam ở ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân. Ngày 3-12-1867, ông hi sinh trong chiến đấu.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32298

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Lịch sử

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON