YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lưới điện truyền tải có cấp điện áp

  • A. 35KV
  • B. 60KV     
  • C. 66KV 
  • D. 22KV

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Lưới điện truyền tải có cấp điện áp 66KV 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA