ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hệ thống điện quốc gia là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên

  • A. miền Bắc.     
  • B. miền Trung. 
  • C. miền Nam.
  • D. toàn quốc

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Hệ thống điện quốc gia là hệ thống gồm nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ điện trên toàn quốc

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12762

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON