• Câu hỏi:

  Lưới điện phân phối có cấp điện áp

  • A. 35KV         
  • B. 66KV        
  • C. 110KV  
  • D. 220KV  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Lưới điện phân phối có cấp điện áp 35KV

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC