• Câu hỏi:

  Lớp vỏ ngoài thân cây xoài có chứa ... dùng để chế biến thuốc.

  • A. silica
  • B. tananh
  • C. collagen
  • D. chất xơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Vỏ thân cây có nhiều chất tananh dùng chế biến thuốc.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC