ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Nhiệt độ thích hợp để cây xoài sinh trưởng và phát triển là : 

  • A. 20 - 240C.
  • B. 24 - 260C.
  • C. 15 - 250C.
  • D. 20 - 300C.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Nhiệt độ thích hợp: 24 - 260C.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP