ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Kim loại Cu không tan trong dung dịch:

  • A. HNO3 loãng
  • B. HNO3  đặc nóng
  • C. H2SO4 đặc nóng
  • D. H2SO4 loãng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Cu là kim loại yếu, đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học nên không phản ứng được với H2SO4 loãng.

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1