ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan sát thấy hiện tượng gì?

   

  • A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt dần màu xanh
  • B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt dần màu xanh
  • C. Thanh Fe có màu xám và dung dịch nhạt dần màu xanh
  • D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch dần có màu xanh
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng:\(Fe + CuS{O_{4(xanh)}} \to FeS{O_4} + C{u_{(do)}}\)

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1