AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Kim loại có các tính chất vật lý chung là:

  • A. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim. 
  • B. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính cứng.
  • C. Tính dẻo, tính dẫn điện, tính khó nóng chảy, ánh kim. 
  • D. Tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, ánh kim, tính đàn hồi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>