AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 có hiện tượng là:

  • A. Có kết tủa trắng và bọt khí 
  • B. Không có hiện tượng gì
  • C. Có kết tủa trắng 
  • D. Có bọt khí thoát ra

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>