AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá trị lớn nhất của V là:

  • A. 2. 
  • B. 1,8. 
  • C. 2,4. 
  • D. 1,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nAlCl3=0,3 mol
  nAl(OH)3=0,2 mol
  AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3 + 3 NaCl
  nAl(OH)3<nAlCl3 ⇒ Al(OH)3 bị tan một phần.
  Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O
  ⇒ nNaOH dùng =3nAlCl3+ntan=1 mol
  ⇒ 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>