YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng? 

  • A. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có khả năng ion hóa chất khí như nhau. 
  • B. Nguồn phát ra tia tử ngoại thì không thể phát ra tia hồng ngoại.
  • C. Tia hồng ngoại gây ra hiện tượng quang điện còn tia tử ngoại thì không. 
  • D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều là những bức xạ không nhìn thấy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82961

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON