ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi đun ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn cần:

  • A. Đun toàn bộ ống nghiệm, di chuyển ngọn lửa đèn cồn liên tục, tránh tập trung một chỗ sẽ gây nứt, vỡ.
  • B. Đun tập trung vào phần đáy ống nghiệm có chứa dung dịch.
  • C. Ban đầu hơ nóng qua toàn bộ ống nghiệm sau đó tập trung ở phần đáy ống nghiệm chứa dung dịch.
  • D. Tập trung đun đáy ống nghiệm, chú ý để ống nghiệm chạm 2/3 ngọn lửa đèn cồn để đạt mức nhiệt độ thích hợp.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  YOMEDIA

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1