YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Điều kiện để phản ứng điều chế Etyl axetat từ Ancol etylic và Axit axetic là gì?

  • A. Axit sunfuric đặc, 1400C
  • B. Axit sunfuric loãng , 1700C
  • C. Axit sunfuric đặc, 1000C
  • D. Axit sunfuric loãng, 1000C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF