YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Khi tiến hành thí nghiệm nên sử dụng kẹp bao nhiêu phần thân ống nghiệm tính từ đáy ống nghiệm?

  • A. Tùy ý.
  • B. 1/3
  • C. 2/3
  • D. 3/4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON