YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi cho Na vào dung dịch rượu etylic sản phẩm thu được gồm (không kể dung môi)

  • A.

   C2H5ONa, H2

  • B.

   C2H5ONa, NaOH

  • C.

   NaOH, H2

  • D. C2H5ONa, NaOH, H2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  2H2O + 2Na → NaOH + H2

  2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99993

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON