YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi bị nhiệt phân, dãy muối nitrat nào sau đây đều cho sản phẩm là kim loại, khí nitơ đioxit và khí oxi?

  • A. Ca(NO3)2, LiNO3, KNO3
  • B. Cu(NO3)2, LiNO3, KNO3.
  • C. Hg(NO3)2, AgNO3
  • D. Zn(NO3)2, KNO3, Pb(NO3)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80665

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON