• Câu hỏi:

  Khẩu hiệu “Đánh đuổi Nhật – Pháp” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật” được nêu ra trong:

  • A. Chỉ thị ‘Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”.
  • B. Hội nghị toàn quốc của Đảng (từ 13 đến 15/8/1945).
  • C.

   Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (9/3/1945).

  • D. Nghị quyết của Đại hội quốc dân Tân Trào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC