• Chọn đáp án thích hợp nhất để hoàn thành những câu sau

  Câu hỏi:

  Islamic people often go to pray at the……………..

  • A. pagoda
  • B. temple
  • C. Church
  • D. mosque

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC