• Câu hỏi:

  He has be in Hanoi  for a year.

  • A. He
  • B. has be
  • C. for
  • D. a year

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  has be ---> has been

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC