ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C or D to indicate the sentence that is closest in meaning to each of the following questions.

  Câu hỏi:

  If you are younger, it is easier to learn.

  • A. The younger you are, the easier it is to learn.
  • B. The younger you are, the easiest it is to learn.
  • C. The younger you are, it is easier to learn.
  • D. If you are younger, the easier it is to learn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25923

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 2 Tiếng Anh lớp 12

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON